مطالب توسط admin

کاربردهای یونولیت

پس از اختراع ماده پلی استیرن در سال ۱۸۳۹ توسط ادوارد سیمون و تولید انبساطی آن در سال ۱۹۵۹ بوسیله کمپانی کوپر روز ب روز استفاده از ان در صناع گوناگون افزایش یافته است. ماده اولیه تولید یونولیت ماده اولیه یونولیت استایرن است و در پتروشیمی بدست می‌آید. پلی‌استایرن یا حرف اختصاری EPS ماده اولیه می‌باشد. خاصیت عایق بودن یونولیت عایق خوبی برای صدا و گرما است: یونولیت […]