کاربرد یونولیت

کاربردهای یونولیت

/
پس از اختراع ماده پلی استیرن در سال ۱۸۳۹ توسط ادوارد سیمون و تولید انبساطی آن در سال ۱۹۵۹ بوسیله ک…